Rubocop' u PR açıldıktan sonra sadece değiştirilen dosyalarda koşmak

Mevcut rubocop.yml dosyam şu şekildedir:

# mkdir .github
# mkdir .github/workflows
# echo > .github/workflows/.lint.yml
name: Code style

on: [ pull_request ]

jobs:
 lint:
  name: Rubocop
  runs-on: ubuntu-latest
  strategy:
   fail-fast: false
  steps:
   - uses: actions/[email protected]
   - uses: ruby/[email protected]
    with:
     bundler-cache: true
   - name: rubocop
    run: bundle exec rubocop --parallel
   # - name: erb-lint
   #  run: bundle exec erblint --lint-all

Fakat bu configürasyon ile rubocop bütün projeyi koşuyor. Sadece PR’ a dahil edilen dosyaları koşmasını istiyorsam bunu nasıl yaparım?

Deneyip başarısız olduğum

 1. git diff-tree -r --no-commit-id --name-only head origin/testing | xargs rubocop

Belki bu isinizi gorur

1 Like

Çok teşekkür ederim. Ben de benzer olarak şöyle bir action buldum. Test ettim çalışıyor. Tavsiye ederimm :slight_smile: