.pryrc paylasma threadi

cat ~/.pryrc yapip bu threade yapistiriyoruz. Benimki su sekilde su an

Pry.config.pager = false

Pry.config.history_file = "~/.pry_history/#{File.basename(Dir.getwd).gsub(/[ -]/, '_')}"

if defined?(PryByebug)
 Pry.commands.alias_command 'c', 'continue'
 Pry.commands.alias_command 's', 'step'
 Pry.commands.alias_command 'n', 'next'
 Pry.commands.alias_command 'f', 'finish'
end

def own_public_methods(klass)
 klass.public_methods(false).map { |method_name| klass.method(method_name).inspect }
end

:fire: :fire_engine:

cat ~/.pryrc
cat: /Users/ogirginc/.pryrc: No such file or directory

irb mi kullaniyorsun sadece?

Benimki de böyleymiş ama alias’ları falan kullandığımı hiç hatırlamıyorum :slight_smile:

begin
 require 'pry-clipboard'
 # aliases
 Pry.config.commands.alias_command 'ch', 'copy-history'
 Pry.config.commands.alias_command 'cr', 'copy-result'
rescue LoadError => e
 warn "can't load pry-clipboard"
end

1 Like

Bu çok iyiymiş, hemen ekleyeyim :slight_smile:

Bir de sıralama ekledim:

def own_public_methods(klass)
 klass.public_methods(false).sort.map { |method_name| klass.method(method_name).inspect }
end

1 Like

pry clipboard biraz fazla bloated geldigi icin soyle bir sey ekledim yerine

def pbcopy(arg)
 # Copied from: https://stackoverflow.com/a/46065116
 out = arg.is_a?(String) ? arg : arg.inspect
 IO.popen('pbcopy', 'w') { |io| io.puts out }
 puts out
 true
end